Cây hút chân không rượu vang

200,000

Dùng để hút chân không rượu vang. Bảo quản rượu vang đã khui lâu hơn và vẫn giữ được hương vị ban đầu