“Gạt tàn cigar 1 điếu FY – 1130ABC gỗ

275,000

Gạt tàn cigar 1 điếu FY gỗ có 2 loại – màu đen và màu be