“Gạt tàn cigar 1 điếu FY – 1140ABC gỗ

    275,000

    Gạt tàn cigar 1 điếu FY gỗ có 3 màu – Đen, be và gỗ